Hvorfor frelse alle væsener

Hvorfor ønsker Skaberen at frelse alle væsener? Fordi han elsker dem! Og fordi han er den, der har givet dem liv.

Da det kosmiske legeme nåede slutningen af den sidste fase i processen af dannelse, stabilitet, forfald og udslettelse, brugte Skaberen 200 millioner år på at skabe de Tre Verdener og arrangerede forskellige former og muligheder, så alle væsener kunne blive frelst. Samtidig lagde han fundamentet til menneskets kultur, tænkning og adfærd. Endvidere brugte han sit guddommelige legeme til at befri alle væsener for deres synder og reducere deres karma! For at frelse alle væsener, gav han alt, hvad han har.

For at mennesket skal kunne opfylde de guddommelige væseners krav, når frelsen begynder i den sidste fase, er Skaberen reinkarneret utallige gange med adskillige kroppe i den menneskelige verden i løbet af disse 200 millioner år for at lægge fundamentet til menneskehedens kultur og opretholde menneskers moral. I løbet af den lange historie er alle væsener reinkarneret igen og igen i tusindvis af millioner af år for at vente på at blive frelst. Med tiden blev væsenernes sande legeme (herunder forskellige etniciteter) mere og mere beslægtet med Skaberen på forskellige måder, hvilket fik Skaberen til at elske sine mennesker endnu mere. For bedre at kunne gennemføre frelse, kan et væsen ikke blive menneske i slutningen af den sidste fase, hvis man ikke har den slags forbindelse med Skaberen. På nuværende tidspunkt tilhører alle menneskers sande legeme allerede hans folk, der selv inkluderer en hel del af de guder, som menneskene tror på, og menneskerne som er inkarneret for at undervise Fa og Dao. De er alle Skaberens folk. Formålet er, at guderne brugte menneskekroppen til at etablere en guddommelig kultur, som Skaberen kan bruge, når han i den sidste fase frelser menneskene. Alle de retskafne religioner der fortsat eksisterer, er også for at bevare menneskehedens moral. Alle venter på Skaberens endelige frelse. Skaberen har ret til at elske sit folk, og hans kærlighed er endnu større for dem, han finder værdige. Dette er hans ret, og ingen har ret til at blande sig! Hans kærlighed er den højeste nåde over for væsener!

Skaberen er alle guders herre. Han er herren over alle herskere, skaberen af kongen over alle konger, hersker over alle skabninger, herunder alle mennesker, guder og ting i de Tre Verdener, som han har skabt. Hans kærlighed er den højeste hellige nåde over for alle væsener. Det er det største privilegium for menneskene at blive elsket af ham!

Mester Li Hongzhi
17. april 2023


PDF version