Falun or Law wheel

Kort introduktion til Falun Dafa

Falun Dafa (også kaldet Falun Gong) er en avanceret form for udøvelse af selvkultivering i Buddha Skole, grundlagt af udøvelsens læremester hr. Li Hongzhi. Det er en disciplin, hvor ”assimilation til universets højeste kvaliteter; Zhen, Shan, Ren (Sandhed, Godhed, Tolerance), er udøvelsens fundament. Udøvelse er vejledt af disse højeste kvaliteter og baseret på de selvsamme love, som ligger til grund for udviklingen af kosmos.” Mester Li’s lære findes som en række tekster, herunder Falun Gong, Zhuan Falun, Den Store Perfektionsvej af Falun Dafa, Det Centrale i Flittige Fremskridt og Hong Yin. Disse og andre værker er blevet oversat til otteogtredive sprog og er udgivet og distribueret verden over.

Hovedsigtet i udøvelsen af Falun Dafa er sindet, med kultiveringen af ens sind og tanker eller ”Xinxing” fremhævet som nøglen til at forøge Gong-energien. Højden af en persons Gong er direkte proportional med hans Xinxing. Begrebet ”Xinxing” indeholder omdannelsen af dyd (en hvid substans) og karma (en sort substans). Det inkluderer også udholdenhed, dømmekraft og opgivelse – hvilket vil sige, at opgive ens almindelige menneskelige begær og bindinger og klare de hårdeste prøvelser. Meget er indeholdt i dette begreb.

Falun Dafa indbefatter kultivering af kroppen, hvilket opnås gennem udførelsen af specifikke øvelser. Ét formål med øvelserne er, at styrke udøverens supernormale evner og energimekanismer ved hjælp af hans eller hendes kraftfulde Gong-styrke. Et andet formål er at udvikle mange levende væsener i udøvernes krop. I avanceret udøvelse vil det Udødelige Spædbarn opstå og mange evner vil udvikles. Falun Dafa’s øvelser er nødvendige for transformationen og kultiveringen af sådanne ting. Et omfattende kultiveringssystem for krop og sind som dette, kræver både selv-kultivering og fysiske øvelser, hvor kultivering har en højere prioritet end øvelserne. En persons Gong vil ganske enkelt ikke forøges, hvis han eller hun udelukkende laver øvelserne, men undlader at kultivere Xinxing. Øvelserne er således et supplement til at opnå spirituel perfektion.

Falun Dafa indbefatter kultiveringen af en Falun eller et “Lovhjul.” Falun er et intelligent roterende væsen, der er sammensat af højenergimaterie. Falun, som Mester placerer i en udøvers nedre maveregion fra andre dimensioner, roterer konstant, firetyve timer i døgnet. (Sande udøvere kan opnå en Falun ved at læse Mester Li’s bøger, se hans 9-dags forelæsninger på video, lytte til hans 9-dages forelæsninger som lydfil eller studere sammen med andre udøvere af Falun Dafa). Falun hjælper udøvere til vedvarende forædling helt automatisk. Dette betyder at Falun altid forædler udøveren, selv når han eller hun ikke hele tiden udfører øvelserne. Af alle de metoder der er offentliggjort i verden i dag, er det kun Falun Dafa der har opnået den tilstand i hvilken ”Fa forædler personen”.

Den roterende Falun har de samme kvaliteter som universet og er en miniature af universet. Buddhismens Falun, Taoisternes Yin og Yang og alt i de Ti Retningers Verden reflekteres i Falun. Falun giver frelse til udøveren, når den roterer indad (med uret), da den absorberer store mængder energi fra universet og omdanner det til Gong-energi. Falun giver frelse til andre, når den roterer udad (mod uret), da den frigiver energi, der kan frelse ethvert væsen og korrigere enhver unormal tilstand. At være i nærheden af én der udøver, vil være til gavn for denne person.

Falun Dafa “bringer en person til en tilstand af visdom og harmonisk eksistens. Bevægelserne i øvelserne er koncise, da en stor vej er yderst enkelt og let.” Falun Dafa er unik på otte punkter:

1. Der kultiveres en Falun, i stedet for en energi-eliksir.

2. Falun forædler personen, selv når han eller hun ikke udfører øvelserne.

3. Éns primære bevidsthed kultiveres, så det er personen selv, der opnår Gong energi.

4. Både krop og sind kultiveres.

5. Udøvelsen består af fem sæt øvelser, der er enkle og lette at lære.

6. Sindet anvendes ikke til at dirigere noget, der er ingen risici forbundet med udøvelse og Gong-energi forøges hurtigt.

7. Tid, sted og retning er uden betydning når man øver, ligesom hvordan man afslutter sin øvelseslektion heller ikke gør det.

8. Mesters Fashen beskytter én, så man ikke behøver frygte, at blive gjort fortræd af ondsindede væsener.

Falun Dafas Lære er således helt forskellig fra traditionelle øvelsesmetoder eller metoder, der er baseret på udviklingen af indre eliksir eller Dan.

Udøvelse i Falun Dafa starter på et højt niveau lige fra begyndelsen og sørger således for at være den mest hensigtsmæssige, hurtigste, mest ideelle og værdifulde metode til udøvelse for dem med en forudbestemt forbindelse eller for dem, der har udøvet i flere år med andre metoder, men har fejlede i at opnå Gong.

Når en udøvers Xinxing og Gong-styrke har nået et vist niveau, kan han eller hun opnå en uforgængelig, urokkelig krop, mens man stadig er i den verdslige verden. En person kan ligeledes opnå ”åbning af Gong,” oplysning og opstigning af hele personen til højere niveauer. De med stor beslutsomhed bør studere denne oprigtige lære, stræbe efter at opnå deres ultimative position, højne deres Xinxing og opgive deres bindinger. Kun da er spirituel perfektion opnåelig.

Må du værdsætte det – Buddha Fa er lige foran dig.