Kort introduktion til Falun Dafa

Falun Dafa (også kaldet Falun Gong) er en avanceret form for udøvelse af selvkultivering i Buddha Skole, grundlagt af udøvelsens læremester hr. Li Hongzhi. Det er en disciplin, hvor ”assimilation til universets højeste kvaliteter; Zhen, Shan, Ren (Sandhed, Godhed, Tolerance), er udøvelsens fundament. Udøvelse er vejledt af disse højeste kvaliteter og baseret på de selvsamme love, som ligger til grund for udviklingen af kosmos.” LÆs mere ...